Cookie TR

Veri Gizliliğinin Korunması


REHAU, şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnundur. REHAU ile iletişime geçtiğinizde kendinizi rahat hissetmenizi sağlamak istiyoruz. Bu nedenle REHAU ile iletişime geçtiğinizde oluşturduğunuz adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir.

Bu gizlilik beyanı, müşteriler ve potansiyel müşteriler, Web sitelerimizin ziyaretçileri, uygulamalarımızın kullanıcıları, ürün veya hizmetlerimizin diğer kullanıcıları ve sitelerimizin ziyaretçileri dahil olmak üzere REHAU'nun etkileşimde bulunduğu herkes içindir. GDPR'nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 13. ve 14. Maddelerinde belirtilen bilgileri içerir

1. Koşullar

Kişisel verilerin işlenmesi yasal düzenlemelerin yönergeleri dahilinde gerçekleşir.

"Kişisel veri" terimi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. "İşleme" kişisel verilerin iletilmesi, yayılması veya başka şekilde kullanılması, verilerin düzenlenmesi veya birleştirilmesi veya verilerin engellenmesi, silinmesi veya imha edilmesi yoluyla toplama, kaydetme, düzenleme, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışmanlık, kullanma, açıklama gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesini ifade eder.

Diğer veri koruma terimleri, GDPR 4. Maddede yer alan tanımlara uygun olarak kullanılmaktadır.

2. Kontrolörün adı ve adresi

REHAU AG + Co

Reniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Almanya

Asıl kuruluş GDPR Madde 4 16. bölümde ve Madde 56'da belirtilen anlamıyla işletme amaçları ve araçlarıyla ilgili kararları merkezi olarak alan kuruluşu ifade eder:

REHAU AG + Co
Reniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Almanya

3. Genel işleme amaçları ve yasal dayanaklar

REHAU, kişisel verilerinizi özellikle aşağıdaki durumlarda toplar ve işler:

  • Bizimle örneğin web sitemiz veya REHAU müşteri hizmetleri aracılığıyla doğrudan iletişime geçerseniz veya bizi ziyaret ederseniz, etkinliklerimize, müşteri memnuniyeti anketlerimize ve yarışmalarımıza katılırsanız ve ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgileniyorsanız veya sorularınız varsa.
  • Siz veya işvereniniz doğrudan bizden ürün veya hizmet satın alırsa.
  • Siz veya işvereniniz ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi talep ederseniz (örneğin broşür veya fiyat listeleri göndermemizi).
  • REHAU ürünlerini satın alıyor veya kullanıyorsanız.
  • Siz veya işvereniniz bize ürün veya hizmet sunuyor veya satıyorsa. 

Lütfen kişisel verilerinizdeki, özellikle iletişim bilgilerinizdeki değişiklikleri bize bildirerek bilgilerinizi güncel tutmamıza yardımcı olun.

REHAU kişisel verilerinizi işlemesi, adınız ve şirket, unvan, telefon numarası veya e-posta adresi gibi resmi iletişim bilgileriniz ile sözleşme ve işlem tarihi için geçerlidir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan özel amaçlar bakımından ek veri kategorileri toplanabilir.

Verilerinizi web sitemizdeki iletişim formlarımızdan toplamanın yanı sıra, gerekli ölçüde doğrudan sizden veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan (örneğin ticaret sicili, yetkililer ve internet) verileri topluyoruz.

4. Bireysel işleme amaçları ve yasal dayanaklar

Aşağıda REHAU'nun hangi kişisel veriyi hangi amaçlarla işlediğini size bildiriyoruz. Tekrarlanmayan durumlarda, REHAU genel olarak belirli işleme durumunda bu bilgilere dikkatinizi çeker ve gerekirse ek bilgiler sağlar.

4.1. Kampanyalar “REHAU Ödülleri” ve “REHAU Planlayıcıları”

Kampanya katılımcılarının kişisel verileri şu amaçlarla işlenecektir:

i)                Kampanya düzenleme ve yürütme

ii)              Ödülleri verme ve Operatörün mali ve muhasebe yükümlülüklerini yerine getirme

Veri işleme, veri sahibinin taraf olduğu hüküm ve düzenlemelerde belirtilen sözleşmenin ifası için gereklidir. Siz kendiniz değil, işvereniniz veya sizinle sözleşmeyle bağlantılı başka bir üçüncü kişi veya sözleşme tarafı olan işvereniniz ise, veriler GDPR  Madde 6-1'e göre işlenecektir.

Bazı durumlarda Kişisel Sayısal Kod, Operatörün mali yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenir.

Kişisel verilerin saklanma süresi

Katılımcının kişisel verileri, Kampanyanın bitiminden sonra 3 yıl süreyle saklanacaktır.

Kazananların kişisel verileri, mali ve muhasebe alanındaki geçerli yasal hükümlere uygun olarak, yani ödül vergisinin ödemesinin yapıldığı mali yılın bitiminden sonra 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır.

Kişisel veri saklama süresinin sona ermesi üzerine, Operatör bu verileri işleme ve depolama ortamından silecek/yok edecek ve Kontrolöre/Kontrolörlere benzer yükümlülükler getirecektir.

Ödül almayan katılımcıların kişisel verileri, Kampanyanın sona ermesinden itibaren 3 yıl içinde imha edilecek ve imha edilene kadar “REHAU Planlayıcıları Ödülleri” Kampanyasına katılım dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

4.2. Sözleşmelerin hazırlanması, sonuçlandırılması ve yerine getirilmesi için verilerin işlenmesi

Bir imalat şirketi olarak REHAU, kişisel verileri alma (ayrıca 5.7. kapsamında) ve satış süreçleri kapsamında ve ayrıca sözleşmelerin ifası için işlemektedir. Bu amaçla veriler, özellikle sözleşme başlatma, teklif işleme, müşteri danışmanlığı alma, mal üretimi ve teslimatı, sözleşme yönetimi ve şikâyet işleme amaçları bakımından işlenir.

Bu faaliyetler kapsamında özellikle aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

Ana iletişim verileri/ personel verileri (soyadı, adı, adresi, e-posta adresi vb.)

Teslimat adresi gibi lojistik veriler

Sözleşme verileri, ödeme verileri
 

Bir teklifin hazırlanması ve sözleşmenin yürütülmesi için verileri tedarik zincirine entegre olan veya sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan üçüncü taraflara aktarmamız gerekebilir.

İş ortaklarımızın kredi kontrolleri amacıyla, kredi kuruluşlarının (Schufa gibi) yasal gereklilikleri kapsamında aldığımız verileri işleriz. Ayrıca, temerrüt riskini daha da azaltmak için REHAU, müşterilerle ödeme deneyimlerini bir puanlama şirketinin (Creditreform, Bisnode) ödeme deneyimi havuzuna bildirme hakkını saklı tutar. Bu, gerçek kişilerle yapılan ödeme deneyimleri için geçerli değildir.

Finansal işlemleri optimize etmek için REHAU, ticari müşterilerinden alacaklarını, alacak finansmanının bir parçası olarak bir refinansman şirketine devretme hakkını saklı tutar. Alacakların finansmanı amacıyla sadece şirketle ilgili veriler (borçlunun adı, nedeni, tutarı, alacağın vade tarihi) aktarılacaktır. Alacağın doğrulanması için gerekli olduğu sürece, refinansman şirketi yukarıda belirtilen şirket verilerini kredi değerlendirmesi için üçüncü şahıslara iletecektir.

Borç finansmanı/faktoring için yasal dayanak, GDPR Madde 6 l f uyarınca istisnai münferit durumların söz konusu olmasında bulunmaktadır.

Veriler doğrudan bir soruşturmanın işlenmesi veya bir sözleşmenin uygulanması için toplanırsa, REHAU hangi verilerin kesinlikle gerekli olduğunu size bildirecektir. Siz kendiniz değil, işvereniniz veya sizinle sözleşmeyle bağlantılı başka bir üçüncü kişi veya sözleşme tarafı olan işvereniniz ise, veriler GDPR Madde 6-1'e göre işlenecektir. Veriler, sözleşmenin ifası için veya örneğin ürün sorumluluğu yükümlülükleri ve görevleri (örneğin bilgilendirme, açıklama ve uyarma görevleri) gibi diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece işlenecektir.

Veri işleme GDPR'nin 6 I f Maddesi uyarınca gerçekleştirilirse, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlemeye her zaman itiraz edebilirsiniz.

4.3. Müşteri portalının kullanımı

REHAU, belirli ürün yapılandırıcılarına ve diğer hizmetlere erişim için siparişlerin işlenmesini basitleştirmek için müşterilerine bir müşteri portalı sunar. Kayıt olduklarında, müşteri portalının kullanımı için hangi verilerin gerekli olduğu konusunda bilgilendirileceksiniz. Amaç ve yasal dayanak bölüm 5.1'de açıklanmıştır. Ayrıca müşteriyle iletişim kurmak için isteğe bağlı veriler kullanılacaktır (bölüm 5.8'e göre).

Müşteri portalını kullanırken, bireysel işlemler GDPR Madde 6 I c’ye dayalı olarak yasal depolama düzenlemelerine uygun olarak saklanır ve arşivlenir.

Bir sözleşmenin ifası için gerekli olmadığı sürece, müşteri portalının kullanımını ve müşteri portalında kişisel verilerinizin saklanmasını istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Lütfen sizden sorumlu satış ofisi ile iletişime geçin (bağlantı: müşteri portalında “bize ulaşın” bağlantısı). İşlemler etkilenmeden saklanır.

4.4. Başvuru süreci (GDPR Madde 6 I b)

Başvuru prosedürü için, uygulama içinde ayrıca iletilecek olan ek veri koruma bildirimleri bulunmaktadır. Aşağıdaki bilgiler tüm uygulamalar için de geçerlidir.

4.5. Etkinliklere katılım ve saha ziyaretleri (GDPR Madde 6 I f)

Sahalarımızı ziyaretiniz sırasında veya etkinliklerimizden birinde sizinle şahsen tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Kişisel verilerinizi etkinlikler düzenlemek ve yürütmek ve size bilgi materyali sağlamak için işleriz. Etkinlik olması durumunda, verileri konuşmacılara ve katılımcılara iletebiliriz. Bu, etkinliğin sorunsuz yürütülmesini sağlamak için önemlidir. Bu süreçte toplanan verileri, etkinliklerimizi değerlendirmek ve sonradan işlemek için de kullanırız.

REHAU ayrıca geri bildirim almak için Survey Monkey platformu işlevlerini kullanır. İlgili bir ankete katılırsanız, Survey Monkey veri koruma bilgileri (https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/) geçerlidir.

Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yanı sıra etkinliklerin belgelenmesi açısından etkinliklerin resim ve video kayıtları saklanabilir. Kişisel (görüntü) verileri de işlenecektir. Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.  Bu durumda, fotoğrafçıları veya organizatörleri bu nedenlerle ilgili olarak önceden bilgilendirmenizi rica ederiz. İtirazınızı dikkate alarak gerekli önlemleri alacaklardır.

4.6. Hizmetlerin kullanımı (danışmanlık)

REHAU, ürünlerimize ve sistem çözümlerimize ek olarak çeşitli hizmetler de sunmaktadır. Buna telefon, e-posta, iletişim formu ve muhtemelen yerinde sunduğumuz danışmanlık ve hizmetler de dahildir. Bu hizmet ile REHAU sistemlerinin seçiminde ve uygulamalarında size destek olmak istiyoruz.

Bu hizmet kapsamında, ilgili ürünler ve problemlere ek olarak hizmet talebi ile bağlantılı olarak vermiş olduğunuz iletişim bilgileri/kişisel ana veriler (soyadı, adı, adresi, e-posta adresi vb.) gibi gerekli verileriniz ile birlikte saklanabilecektir. Bu şekilde, önceki hizmet geçmişine dayalı olarak daha sonraki bir tarihte herhangi bir sorgu olması durumunda size hedefe yönelik daha fazla tavsiye sağlayabileceğimizden emin olmak istiyoruz. Bu bilgiyi saklamanın amacı, zaman içinde bile etkili ve tutarlı bir danışmanlık faaliyeti sunmanın meşru menfaatidir. Verileriniz yalnızca hizmet durumuyla doğrudan bağlantılı olarak saklanacaktır. Yükümlülük iddialarına, özellikle ürün sorumluluğuna karşı savunma için gerekli olduğu sürece, REHAU hizmet verilerini bu amaçla da işleyecektir. Veriler, bu amaç için artık gerekli değilse, en geç bu sorumluluk için mevcut olan sınırlama sürelerinin bitiminden sonra silinecektir.

Veriler yalnızca GDPR Madde 6 I f amaçları bakımından işlenirse, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlemeye itiraz etme hakkınız vardır.

4.7. Malların teslimi veya bir hizmetin veya işin ifası için şirket tesislerine erişim

Bu durumda, sözleşme ilişkisinin yürütülebilmesi için gereken isim, şirket, fatura bilgileri, araç tanımlama verilerinin yanı sıra GDPR Madde 6 I f uyarında REHAU'da kalış sürelerinize ait bilgileri de topluyoruz. Acil bir durumda ve gerekli bir tahliye durumunda, binada veya tesiste kalan kişi sayısı hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Eğer iş için tesiste bulunuyorsanız, kalış süreniz ayrıca dahili süreçleri kontrol etmek, optimize etmek ve performans verilerinin (örneğin faturalar) kesinliğini kontrol etmek için kullanılabilir.

Mallar teslim edilirken, çeşitli lokasyonlardaki lojistik süreçleri izlemek için kameralar kullanılmaktadır.

Karayolu güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirildiğini kanıtlama konusunda GDPR Madde 6 I f gereksinimleri bakımından, ziyaretçiye verilen güvenlik talimatları da belgelenir.

Elbette GDPR Madde 6 I f temelinde kullanımlara katılmayabilirsiniz, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlemeye her zaman itiraz edebilirsiniz.

Lokasyonlarımızda video gözetimi sadece açık bir şekilde gerçekleştirilir. Uygun işaretler bunu size gösterecektir. Bu videolu takip, üretimimizi ve veri işleme sistemlerimizi güvence altına almaya hizmet eder. Bu, kişisel verilerin daha da fazla korunmasını sağlar.

4.8. Kurumsal iletişim ve dış imaj (GDPR Madde 6 I f)

Etkinliklere katılımımızın bir parçası olarak, fuarda yapılan ziyaret ve diğer etkinliklerin belgelenmesi amacıyla bu etkinliklerin görüntü ve video kayıtları, etkinliğin basın ve halkla ilişkiler çalışmaları ve kurumsal iletişim açısından kaydedilir. Kişisel (görüntü) verileri de bu süreçte işlenmektedir.

Görüntü materyalinin yayınlanması hem elektronik olarak Facebook gibi sosyal medyada hem de basılı medyada gerçekleşir. Bu işlemenin yasal dayanağı kurumsal iletişim açısından GDPR Madde 6 l f olduğu kadar geçerli olduğu üzere KunstUrhG § 23  numaralı maddesidir.

Olabildiğince ve yasal olarak makul olduğu sürece, her bir etkinlikte fotoğraflara atıfta bulunulacaktır. Resimlerin işlenmesi GDPR'nin 6 I f Maddesi uyarınca gerçekleştirilirse, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlemeye her zaman itiraz edebilirsiniz. Fotoğrafçıya bu sebepleri önceden bildirerek bu hakkınızı kullanabilirsiniz, o da çalışmalarında bunu dikkate alacaktır. Söz konusu etkinliğin ayrıntılarını size bildirmekten mutluluk duyacağız.

4.9. Uyumluluk, hukuki yaptırım ve suç önleme (GDPR Madde 6 I f)

REHAU, yasaların gerektirdiği ölçüde, kişisel verileri yasal taleplerde bulunmak ve yasal anlaşmazlıkları savunmak için kullanır. Şirketin uyum gereklilikleri bağlamında, veriler cezai suçları netleştirmek veya önlemek için de kullanılabilir. Yukarıda belirtilen veri kategorilerinin yanı sıra, amaç için gerekli olduğu ölçüde, kredi itibarı verileri, ziyaret verileri, hesap verileri ile yazışma, satın alma ve satış verileri de bu amaçla kullanılmaktadır. REHAU ayrıca uyum ihlallerinin isimli ve isimsiz bildirimleri için dahili bir ifşa sistemi kullanır. Bu veriler, yürürlükteki mevzuat uyarınca veya ilgili dava sonuçlandırıldıktan hemen sonra silinecek veya tamamen anonim hale getirilecektir.

Güvenlik, genellikle bina ve tesis güvenliğine yönelik sistemlerin yanı sıra erişim kontrolleri veya video gözetimi gibi veri işleme sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik sistemler tarafından da sunulur. Bahsedilen kontroller sadece tesislerimizde açık olarak gerçekleştirilir. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi tesiste ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi, uyum gereklilikleri çerçevesinde iş ortaklarının olağan kontrolleriyle bağlantılı olarak daha fazla işliyoruz. Kişisel verilerinizi doğrudan sizden talep etmediğimiz sürece, bunları durum tespitinin bir parçası olarak kamuya açık kaynaklardan ve veri tabanlarından topluyoruz. Bu kaynaklardan toplanan veriler münhasıran bu amaçla işlenir ve bu amaç için artık gerekli olmadığı anda silinir. Bu veri işleme durum tespiti GDPR 6 I f gerekliliklerine, risklerin azaltılması için iş ortaklarının değerlendirilmesinde şirketin meşru menfaatine veya yasal gereksinimlere bağlı olduğu sürece GDPR 6 l c maddesine dayanır. İşleme GDPR'nin 6 I f Maddesi uyarınca gerçekleştirilirse, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlemeye her zaman itiraz edebilirsiniz.

4.10. Reklam iletişimi ve pazar araştırması (GDPR Madde 6 I f)

GDPR 6 I f Maddesi temelinde yasal olarak izin verildiği sürece veya bize onay vermeniz durumunda (GDPR 6 I a Maddesi), verilerinizi özellikle reklam iletişimi, müşteri memnuniyeti anketleri, reklam kampanyaları ve çekilişlerin uygulanması için işleriz. Bu sayede ürün ve hizmet yelpazemizi daha da geliştirebiliriz ve daha hedefe yönelik hareket edebiliriz.

Bu faaliyetler kapsamında iletişim verileri/kişisel ana veriler (soyadı, adı, adresi, e-posta adresi vb.) gibi gerekli veriler işlenebilmektedir. Bu amaçla bize sağladığınız diğer veriler, örneğin ilgi alanları, kişisel tercihler, mesleki durum, yalnızca izin verildiği sürece işlenecektir.

Mevcut bir müşteri ilişkisi olması durumunda veya buna onay verdiyseniz, yukarıdaki bilgileri genellikle elektronik posta yoluyla alacaksınız. Tüketici olmayan iş ortakları için bilgi telefon veya analog iletişim yoluyla sağlanır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda, isteklerinize daha iyi yanıt verebilmek veya ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmek için kişisel verilerinizi REHAU Grubu şirketlerine aktarmamız gerekebilir. Her durumda, GDPR 21. Madde 2. Paragraf uyarınca herhangi bir zamanda doğrudan reklam amacıyla verilerinizin kullanılmasına itiraz edebilirsiniz veya GDPR 7. Madde 3. Paragrafa uygun olarak onayınızı geri alabilirsiniz.

Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve iş süreçlerimizin yanı sıra pazar araştırmasının daha da geliştirilmesi için ticari işlemler, sözleşmeler ve sorular hakkında bize sunulan verileri analiz ediyoruz. Bireysel gerçek kişiler hakkında sonuç çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Kişisel verilerinizi müşteri ilişkilerimizi desteklemek için- özellikle doğrudan pazarlama veya pazar araştırması için - kullanmamızı istemiyorsanız elbette bu isteğinize saygı duyuyoruz.

4.11. Yasal yükümlülüklere uygunluk (GDPR 6 I c Maddesi)

REHAU, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda bir takım yasal yükümlülüklere tabidir. Bunlar, örneğin, ticaret kanunu ve vergi kanunu uyarınca ticari ve vergi hukuku düzenlemeleri ile ilgilidir.

Bu yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verilerinizi gereken ölçüde işliyor ve gerekirse yasal raporlama yükümlülükleri çerçevesinde sorumlu mercilere aktarıyoruz.

4.12. Diğer işleme amaçları

Müşteri memnuniyetini belirlemek ve iyileştirmek, ürün ve hizmetleri daha da geliştirmek, araştırma ve geliştirme yapmak ve BT güvenliğini ve BT operasyonlarını iyileştirmek için veri işleme de kalite yönetimi kapsamında gerçekleşir. Belirtilen son nokta, kişisel verilere yetkisiz erişimi tespit etmek ve önlemek için işlemeyi de içerir.

Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR 6 I f Maddesidir. Herhangi bir onay verilmediği sürece, bireysel olarak insanlar hakkında hiçbir sonuca varılamaz.

Münferit durumlarda, bu işleme, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etmeniz mümkündür.

4.13. Verilerin üçüncü şahıslara aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veriler, söz konusu amaçların gerçekleştirilmesinde kontrolöre yardımcı olan üçüncü şahıslara ifşa edilebilir. Aktarma GDPR 28. Madde anlamında, GDPR 26. Madde açısından ortak sorumluluk olarak veya profesyonel hizmetler sunulması bağlamında veri aktarımı olarak gerçekleşebilir.

Üçüncü ülkelerdeki alıcılara veri aktarımı için (aşağıdaki 7. maddeye bakın).

5. Depolama süresi

Kişisel verilerinizi yalnızca toplanma amaçları için gerekli olduğu sürece veya kanunen veya resmi düzenlemeler çerçevesinde saklanması gerekli olduğu sürece saklarız. Verileriniz gerekli olmadığında silinir veya engellenir.

Ayrıca, onayınızın iptali ve işlemeye haklı bir itiraz olması durumunda verilerinizi derhal sileriz veya erişimi bloke ederiz.

6. Üçüncü ülkelere planlı veri aktarımı

Kişisel bilgilerinizi bu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar doğrultusunda diğer REHAU şirketleri ile paylaşabiliriz. Diğer şirketler, kişisel verilerinizi bizimle aynı amaçlar doğrultusunda ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir. Özellikle kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kendi çıkarları doğrultusunda işleyebilirler.

REHAU Grubu bünyesinde çalışanlar, kişisel verilerinize yalnızca görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece erişebilir.

Veriler, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şubelere ya Komisyonun bir yeterlilik kararı temelinde (GDPR Madde 45, Paragraf 3) veya veri sahibi için uygun güvenceler içeren standart veri koruma maddeleri (GDPR 46 II c Madde) temelinde aktarılır.

Standart veri koruma hükümlerinin metni şu adreste yayınlanmaktadır: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Kişisel bilgilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar veya diğer ticari faaliyetlerimiz için yerine getirmemiz gereken teknik veya organizasyonel hizmetleri kullanmak için REHAU şirketleri dışındaki üçüncü taraflara da ifşa edebiliriz. Hizmet sağlayıcılarımız, sözleşmeye dayalı olarak kişisel verileri münhasıran bizim adımıza ve talimatlarımıza göre işlemekle yükümlüdür. Ayrıca hizmet sağlayıcılarımızı, kişisel verilerin korunmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere uymakla yükümlüyüz. Hizmet sağlayıcılar, geçerli yasaların kişisel verilerin korunmasını Avrupa yasalarına benzer şekilde korumadığı ülkelerde bulunuyorsa, ilgili hizmet sağlayıcıların yasal veri koruma düzeyine uymasını sözleşmeyle sağlayacağız (standart veri koruma maddeleri veya AB -ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi). Daha fazla bilgi için lütfen veri koruma görevlimizle iletişime geçin.

7. Çevrimiçi veri kullanımı/ web sitelerimizin ziyareti

Aşağıda, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde hangi bilgileri toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullanacağımızı öğreneceksiniz. REHAU AG + Co. tarafından yapılan web siteleri, bu veri koruma beyanı kapsamında olmayan diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar içerebilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati ve IP adresi ile ilgili bilgileri saklarız. Ancak bu veriler sizi belirlemez ve kişisel değildir. Web sitelerimiz aracılığıyla sizin bilginiz olmadan herhangi bir kişisel veri toplamıyoruz. Bu tür verileri bir kayıt, sipariş veya anket bağlamında bize ifşa etmek isteyip istemediğinize yalnızca siz karar verirsiniz. Bu verileri, sorunsuz bir bağlantı ve web sitemizin rahat kullanımını sağlamak için kullanırız.

Ayrıca, web sitemizde aşağıdaki teknolojileri kullanıyoruz:

7.1. SnapEngage Canlı Sohbet Aracı

Bu web sitesi, SnapEngage, LLC tarafından sağlanan bir canlı sohbet hizmeti olan SnapEngage'i kullanır. SnapEngage, site kullanımınızı analiz etmeye yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Oluşturulan bu bilgiler, yalnızca sohbetleri kullanımınızı değerlendirmek ve bize raporlar sağlamak için AB'deki bir SnapEngage sunucusuna aktarılır ve burada saklanır. SnapEngage, yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu tür üçüncü tarafların bilgileri SnapEngage adına işlediği durumlarda bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir. SnapEngage hiçbir koşulda kısaltılmış IP adresinizi diğer SnapEngage verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adreste bulunabilecek SnapEngage'in gizlilik politikasına bakınız: http://snapengage.com/privacy-policy/. SnapEngage, istek üzerine bu bilgileri bize iletecektir. Bu, izin verilen durumlarda sizinle iletişim kurmak da dahil olmak üzere yalnızca dahili kullanım içindir.

7.2. Google Analytics - web analizi hizmeti

Bu internet sitesi, Google Inc. tarafından sağlanan bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Çerez tarafından web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler genellikle Google'a iletilecek ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda saklanacaktır. Ancak, bu internet sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilirse, IP adresiniz Avrupa Birliğine üye devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer ülkelerde Google tarafından önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda, tam IP adresiniz Amerika`daki Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Google, bu internet sitesinin operatörü adına, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturmak ve internet sitesi operatörüne internet sitesinin etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics'in bir parçası olarak iletilen IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızdaki uygun ayarı kullanarak, çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; ancak lütfen, bunun bir sonucu olarak, bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanmanızın mümkün olmayabileceğini unutmayın. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan verileri ve internet sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dâhil) toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlemesini de önleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in veri toplamasını engelleyebilirsiniz:

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in veri toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu siteye yapacağınız gelecek ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını engellemek için bir devre dışı bırakma çerezi kurulacaktır: Google Analytics'i devre dışı bırak.

Gelecekte bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerinizin toplanmasını önlemek için bir devre dışı bırakma çerezi kurulur. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ve https://www.google.com/intl/en/policies/. Internet sitemizde IP adreslerinin anonim olarak kaydedilmesini sağlamak üzere (sözde IP maskeleme) Google Analytics'in "gat." _ anonymizeIp () kodu ile tamamlandığını belirtmek isteriz.

7.3. Google Etiket Yöneticisi

Bu web sitesi Google Etiket Yöneticisini kullanır. Etiket Yöneticisi, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamaz. Araç, kendileri veri toplayabilecek diğer etiketleri tetikler. Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Etki alanı veya çerez düzeyinde devre dışı bırakma yapılırsa, Google Etiket Yöneticisi ile uygulanan tüm izleme etiketleri için geçerli olacaktır. Google'ın bu araca ilişkin gizlilik politikası burada bulunabilir: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

7.4. Google Ads Remarketing

Web sitemiz Google Ads Remarketing (Yeniden Pazarlama) işlevlerini kullanır, bu vesileyle bu web sitesinin reklamını Google arama sonuçlarında ve üçüncü taraf web sitelerinde duyururuz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır ("Google"). Bu amaçla Google, ziyaret ettiğiniz sayfalara bağlı olarak ilgi alanına dayalı reklamcılığı etkinleştirmek için otomatik olarak takma adlı bir çerez kimliği kullanan terminal cihazınızın tarayıcısına bir çerez yerleştirir. DSGVO'nun 6. Maddesi 1. paragrafına uygun olarak, işleme web sitemizin en uygun pazarlamasındaki meşru menfaatimize bağlı olarak gerçekleşir. Daha fazla veri işleme, yalnızca Google'ın internet ve uygulama tarayıcı geçmişinizi Google hesabınıza bağlamasını ve Google hesabınızdaki bilgileri internet üzerinde görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmek için kullanmasını kabul ettiyseniz gerçekleşecektir. Bu durumda, web sitemizi ziyaretiniz sırasında Google'da oturum açtıysanız, Google, cihazlar arası yeniden pazarlama için hedef grup listeleri oluşturmak ve tanımlamak için verilerinizi Google Analytics verileriyle birlikte kullanır. Google, hedef grupları oluşturmak için kişisel verilerinizi Google Analytics verilerine geçici olarak bağlayacaktır. Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek reklam tercihleri tanımlama bilgilerini kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

7.5. Facebook-Eklentisi

Web sitemizde Facebook Inc.'in "ziyaretçi eylem pikselini" kullanıyoruz. Bu, kullanıcıların bir Facebook reklamını tıkladıktan sonra satıcının Web sitesine yönlendirmek için davranışlarını izlememize olanak tanır. Bu süreç, istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla Facebook reklamlarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılır ve gelecekteki reklamcılık çabalarının optimize edilmesine fayda sağlayabilir. Toplanan veriler bizim için anonimdir ve bu nedenle bize kullanıcının kimliği hakkında herhangi bir bilgi vermez. Ancak veriler, ilgili kullanıcı profiline bağlantının mümkün olması ve Facebook'un verileri Facebook veri kullanım kılavuzuna uygun olarak kendi reklam amaçları için kullanabilmesi için Facebook tarafından saklanır ve işlenir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bilgiler, Facebook'un ve ortaklarının Facebook'ta ve Facebook dışında reklam sunmasına olanak sağlayabilir. Bu amaçlar için bilgisayarınızda bir çerez de saklanabilir.

7.6. Facebook Remarketing

Web sitemizde Facebook Inc.'in "Özel Hedef Kitle" yeniden pazarlama işlevini kullanıyoruz. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD; "Facebook"). Bu işlev, sosyal ağ Facebook'ta ilgi alanıyla ilgili reklamlarla web sitesinin ziyaretçilerini hedefleme amacına hizmet eder. Bu amaçla web sitesinde Facebook'un yeniden pazarlama etiketi uygulanmıştır. Bu etiket, web sitesini ziyaret ederken Facebook sunucularına doğrudan bağlantı kurar. Bu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi Facebook sunucusuna iletir. Facebook, bu bilgileri kişisel Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirir. Sosyal ağ Facebook'u ziyaret ettiğinizde, kişiselleştirilmiş, ilgi alanına dayalı Facebook reklamları gösterilecektir. Bu işleme yukarıda belirtilen amaçlardan meşru menfaatin dışında DSGVO 6 (1) lit. f.  Maddesi temeline dayanmaktadır

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin DSGVO 6 (1) f Maddesine bağlı olarak işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Bunu yapmak için "Özel Hedef Kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Facebook tarafından verilerin toplanması ve kullanılması, bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumanın yolları hakkında daha fazla bilgiyi Facebook'un şu adresteki veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.7. YouTube Eklentisi

Videoların web sitelerimize entegrasyonu için YouTube LLC'nin (Google Inc. tarafından temsil edilir) eklentilerini kullanıyoruz. Web sitemizi kullanırsanız, YouTube sunucularına bağlantı kurulacaktır ve eklenti görüntülenecektir. Bu eklenti hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi YouTube sunucusuna iletecektir. YouTube üyesi olarak kayıtlıysanız, YouTube bu bilgileri kişisel kullanıcı hesabınıza atar. Eklentiyi kullanırsanız, örneğin bir videonun başlat düğmesine tıkladıktan sonra bu bilgiler de kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilecektir. Web sitelerimizi kullanmadan önce YouTube kullanıcı hesabınızdan ve diğer YouTube LLC ve Google Inc. kullanıcı hesaplarından çıkış yaparak ve ilgili şirket çerezlerini silerek bu atamayı önleyebilirsiniz. YouTube (Google) veri işleme ve gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.google.de/intl/en-GB/policies/privacy/

7.8. Microsoft Eklentisi

Web sitemiz, Microsoft Corporation'ın dönüşüm izlemesini kullanır. Web sitemize Microsoft Bing ekranı aracılığıyla ulaştıysanız, Microsoft Bing Ads bilgisayarınıza bir tanımlama bilgisi yerleştirir. Microsoft Bing ve biz bu şekilde birisinin bir reklama tıkladığını ve web sitemize yönlendirildiğini ve önceden belirlenmiş bir hedef sayfaya (dönüşüm sayfası) ulaştığını anlayabiliriz. Reklamlarımızı tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi sayfasına yönlendirilen toplam kullanıcı sayısı bize bildirilir. Kullanıcının kimliği ile ilgili hiçbir kişisel bilgi paylaşılmaz. İzleme prosedürüne katılmak istemiyorsanız, bunun için gerektiği gibi bir çerez ayarlamayı, örneğin, otomatik çerez ayarını devre dışı bırakan tarayıcı ayarı aracılığıyla devre dışı bırakabilirsiniz. Veri koruması ve Microsoft Bing tarafından kullanılan tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi Microsoft web sitesinde bulunabilir: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

7.9 REHAU Hesabı / cidaas

"REHAU Hesabı" hizmetimizi kullanırken (örn. https://accounts.rehau.com veya mobil uygulamalar üzerinden), sizden hizmet sunumu için gerekli olan ve saklanan minimum kişisel veri setini isteyeceğiz. Temel hizmet - ürün adı "cidaas" - veri işlemcimiz Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, Almanya tarafından sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.10 Cloudflare

"REHAU Hesabı" hizmetimizi kullanırken (örn. https://accounts.rehau.com veya Mobil Uygulamalar üzerinden), 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, ABD adresindeki Cloudflare, Inc. hizmet sağlayıcısı, 7 güne kadar anonimleştirilmiş IP adresleri ve tanımlama bilgileri gibi kişisel bilgileri işleyecektir ve saklayacaktır. Bu bilgiler, hizmetin güvenlik düzeyini artırmak için gereklidir ve yalnızca bu amaçla saklanır.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Kişisel veri olmayan otomatik olarak toplanan bilgiler

Web sitelerimize eriştiğinizde, belirli bir kişiyle ilişkili olmayan (örn. İnternet tarayıcısının türü ve kullanılan işletim sistemi; geldiğiniz web sitesinin alan adı; ziyaret sayısı, sitede geçirilen ortalama süre, görüntülenen sayfalar) bilgiler arada sırada otomatik olarak toplanır (kayıt gerektirmeden). REHAU bu bilgileri web sitelerimizin popülerliğini analiz etmek ve içeriklerini geliştirmek için kullanır. Web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, bir sonraki ziyaretinizde sizi otomatik olarak tanıyacak bir "çerez" biçiminde bilgisayarınızda bilgi depolayabiliriz. Çerezler, örneğin bir web sitesini sizin ilgi alanlarınıza göre uyarlamamıza veya şifrenizi kaydetmemizi sağlar, böylece bilgileri bir kez daha girmeniz gerekmez. Genel olarak tanımlama bilgilerinin kullanımını reddediyorsanız, İnternet tarayıcınızı, tanımlama bilgilerini bilgisayarınızın sabit diskinden silecek, tüm tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bir tanımlama bilgisi kaydedilmeden önce sizi uyaracak şekilde ayarlama seçeneğine sahipsiniz.

7.11. Çerezler

Çerezler, genellikle bir web sitesinden bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler çeşitli amaçlar için kullanılır. Ancak, herhangi bir "aktif" yetenekten yoksun oldukları için asla riskli değildirler. Bu nedenle herhangi bir kötü amaçlı uygulama yürütemezler. Sadece rahat bir internet kullanımı için gerekli olan bilgileri içerirler.

Ayrıca, çerezleri silmek için kendimize bir son tarih belirledik. Yenilenmiş izniniz olmadan bunlar, ilk toplanmadan başlayarak en fazla 12 ay saklanır. Bu amaçla, otomatik silme işlemini sağlamak için teknik adımlar atıyoruz.

Çerez görevlerinin klasik örnekleri: oturum açma verileri, alışveriş sepeti depolama, kullanıcı analizi, form alanları.

Çerezlerde saklanabilecek bilgiler: Ömür, sunucu adı, Benzersiz Kimlik, içerik verileri.

Çerezlerin kullanımı:

Oturum çerezleri
Oturum tanımlama bilgileri, yalnızca web sitemizin düzgün çalışması için gerekli olan teknik tanımlama bilgileridir.

 İzleme çerezleri
İzleme çerezleri- elbette tamamen anonim bir biçimde - web sitemizi ziyaret ederken kullanıcı davranışını değerlendirmek için kullanılır. REHAU ve gerekirse sorumlu kuruluş, web sitesinin nasıl kullanıldığına ilişkin değerli bilgiler alır, bu da REHAU'ya ve gerekirse sorumlu kuruluşa ziyaretçilerin çıkarlarına daha iyi odaklanmasında yardımcı olur.

 Ticari çerezler
Kendi çerezlerimize ek olarak, bizim ve diğer web sitelerimizde kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu işleme "Yeniden Kitle Hedefleme" denir. Web sitemizdeki aktivitenize dayanmaktadır.

Üçüncü taraf çerezleri
Web sitemizde kullanılan eklentiler de kendi çerezlerini kullanır. Üçüncü sağlayıcılar tarafından sağlanan sayfalarda çerez türleri ve amaçları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

8. Veri güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumak ve kişisel verilerinizi yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve/veya kazara kaybolma, değiştirme, ifşa veya erişime karşı korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik prosedürlerimiz bulunmaktadır.

9. Haklarınız

Veri koruma yönetmeliklerine uygunluk, herkesin başvurabileceği aşağıdaki kuruluşlar tarafından takip edilir:

REHAU AG + Co.'nun Veri Koruma Görevlisi (GDPR Madde 4 Paragraf 16 anlamında Merkez Ofis):

Alexander Walter
REHAU AG + Co
Reniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Almanya
Telefon: +49 9283-770

GDPR 56. Madde anlamında Yüksek Denetim Otoritesi:

Bavyera Eyaleti Veri Koruma Dairesi
Promenade 27
91522 Ansbach
Germany

REHAU'nun veri koruma yönetmeliklerine uygunluğunu kendiniz de kontrol etme olanağına sahipsiniz. Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 Bilgi Hukuku

İşlenen verilerinize erişim hakkı

İtiraz hakkı
GDPR 6 I f maddesine dayalı tüm işleme işlemleri için (yukarıya bakınız), özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlemeye itiraz edebilirsiniz.

Doğrudan reklama itiraz etme hakkı
Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu, bu tür doğrudan pazarlamayla bağlantılı profil oluşturma için de geçerlidir.

Düzeltme, silme ve sınırlama hakkı

Veri taşınabilirliği hakkı

Bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bu haklara ilişkin herhangi bir sorunuz varsa veya bilgi, öneri veya şikayet taleplerinde de mevcut olan veri koruma görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz. REHAU, talep üzerine, kişisel verilerinizin hangilerini yürürlükteki yasalara uygun olarak sakladığımızı size en kısa sürede yazılı olarak bildirecektir. Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlama çabalarımıza rağmen yanlış bilgilerin saklanması durumunda, talebiniz üzerine bunları düzelteceğiz.

Cookie nameSample valueExpireTypeDomainVendor namePrivacy policy
__cmpcpc*__51_52_54_55__-Functionrehau.com.trconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcvc*__c1886__-Functionrehau.com.trconsentmanagerView Privacy Policy
PHPSESSIDdij90e308498o87­70mepva21pq-Functionrewards.rehau.c­om.trREHAU AG + Co-
__cmpcpcu*__51_52_54_55__-Functionrewards.rehau.c­om.trconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcvcu*__c1886__-Functionrewards.rehau.c­om.trconsentmanagerView Privacy Policy

consentmanager
MDBootstrap
REHAU AG + Co

Engineering progress

Enhancing lives